Volný čas

Volný čas? Co je volný čas? neměl by být všechen náš čas volný?  ... ?    :) ... ? (To jen jedna k zamyšlení) :)
 
Nečekejte haldu odkazů na přepestré zábavné parky, dětské koutky, zoologické zahardy atd. 
Můj pohled na věc je takový, že čím více servírujeme dětem, co a kdy mohou a mají dělat, snažíme se, aby se nenudily, cpeme je na všemožné kroužky, nebo jim předkládáme "nepřirozenosti", tím více to berou za normu... a v té pak pokaračují dál... , nemají šanci být sami sebou, objevovat po svém, jen tak pozorovat, zkoumat své tělo, zvědomovat si sebe i svět kolem v jeho opravdovosti... Mimo to, že budou jen dalšími pokračvateli žití v "nepřirozeném", posuváme jejich hranice ...a kam až budou muset zajít až budou větší, aby se "nenudily"...?
Neznám slovo nudit se. I když 10 minut civím do koruny stromu...nenudím se...:)
 
Přece jen nějaký tip zmíním:
Kam? Třeba sem...
 

Cítím to tak, že je fajn, když je v časovém prostoru dítěte vyváženost. (Jako ve všem.) - dle jejich momentálních možností a potřeb. 

  • Vyváženost pobytí s dospělými, při jejich každodenních činnostech, když mohou pomoci, zapojit se, třeba i pracovat dle jejich možností/ i pobytí s vrstevíky v přirozených hrách a komunikaci
  • když jsou venku/ i doma ..., 
  • když jsou ponecháni sami se sebou/ i když jsou pod "vedením" druhých
  • když jen tak jsou / a kdy se záměrně učí (optimálně na svůj popud, dle svých zájmů, talentů a možností)
  • kdy jsou v pohybu/ kdy odpočívají...
  • kdy se učí z příběhů (pohádek)/ a kdy z vlastního žití ...

Děti se vlastně učí permanentně, je to jejich každominutová náplň - učí se vším, vždy a všude:) ... hledají potravu pro svůj růst...

Jediné, co se nemusí vyvažovat je příroda!:) - té není nikdy dost:))) (V té bychom měli přirozeně žít - i my jsme přírodou!)

Toť jen moje názory. Nevnucuji je, jen se o ně dělím. :)