...není třeba popisných slov. Kdo mě zná, ví. Kdo mě nezná, třeba mě potká:) Nebo chce-li, může mě pocítit v obrázcích, výtvorech, textech, ...

Prošly skrze mě a forma, kteru mají je ovlivněna mými lidskými schopnostmi a možnostmi, které v daný moment mám k dispozici. Baví mě to. Je to vždy výzva - zhmotnit, realizovat. Uvést v tento svět něco, co původně přichází odjinud - říkám tomu- z Všehomíra:) Je zábavné pozorovat jaké cestičky si nachází, jak se omezuje, smršťuje, aby se natěsnal do naší reality, aby v ní byl srozumitelný, přenesl, co přenést chce, a aby se zcela neztratil v mých omezených lidských dovednostech...:)

Razím heslo, že za člověka nejlépe hovoří činy!:)

Nejčastěji mě zastihnete někde mezi LIDMI:) - DĚTMI i dospěláky:) nebo někde v přírodě.

Většinu pracovních dní v Informačně vzdělávacím středisku Plzeňského kraje - v Info Karieře v Tylově ulici 33 v Plzni, kde pořádáme workshopy pro žáky, nabízíme individuální poradenství, kurzy a semináře pro pedagogy i veřejnost...  Jste vítáni... www.infokariera.cz/

 Ve štředu se moc ráda "patlám" v hlíně a užívám si dětské tvořivosti při vedení keramiky v Koventince www.koventinka.cz/

Čtvrtky spoluprovázím (již třetím rokem) v Lesní školce Berounce v Druztové lesniskolkaberounka.cz/

Hooodně času a energie věnuji také našemu projektu - nové školy ZŠ Inspíria v Záluží /www.skolainspiria.cz/

Prostřednictvím přednášek a diskuzí ráda rozšiřuji povědomí a tématu: Děti (my) a Média

Dle časových možností jsem otevřena i osobní konzultaci, setkání, provedení..., třeba nějakou aktuální temnější životní uličkou.

Momentálně: jen okrajově navrhuji a vytvářím počítačovou grafiku (loga, plakáty, letáky...), maluji na plátno, papír i zeď...

Během roku také pořádám různé jednorázové akce: před Vánoci Darovánky, spolu s mužem: AcroYogu, Letní pobyt pro děti u nás v Zeleném kruhu, zpěvohraní, seberozvojové workshopy, atd.... sama se těším, co ještě přijde...

Toť zhruba běh mých "renesančních" dnů... :)

Můj detailní životopis zde však, prosím, nečekejte. Cokloliv bych začala o sobě sumarizovat, jen bych tím vyzdvihla nějaké momenty života nad ostatní, ale oni jsou důležité všechny! Navíc, bych tím ve Vás vyvolávala představu o mně, kterou bych chtěla, aby to vyvolalo. To není záměrem. Ani není cílem halit se do závoje tajemna. Jsem otevřena Vašim konkrétním dotazům. Takže jakákoliv otázka Vám přijde na mysl, zeptejte se... ráda odopvím.  

... ale věřte, že je úplně jedno, co mám a nemám za školy. Život sám dává lekce každý den. Pár desítek let už na Zemi jsem a tak vše, s čím jsem se zde setkala mě něco naučilo a učí stále. Každý okamžik, ať už vědomě nebo nevědomě. Příroda je jedna Velká moudrost, kterou máme všude kolem a může nám být zdrojem poznání, klidu, důvěry... I my jsme přírodou... a to vše máme v sobě. 

Děkuji každé osobě, se kterou jsem se na své cestě setkala, setkávám a setkám. Jste nekonečnou studnicí poznání, inspirace i mými zrcadly... Děkuji... Ať už se potkáváme deno-denně, nebo jsme se jen letmo potkali očima, nebo dotkli... DĚKUJI             Jana Slezáková - jaSja