...není třeba popisných slov. Kdo mě zná, ví. Kdo mě nezná, třeba mě potká:) Nebo chce-li, může mě pocítit v obrázcích, výtvorech, textech, ...

Prošly skrze mě a forma, kteru mají je ovlivněna mými lidskými schopnostmi a možnostmi, které v daný moment mám k dispozici. Baví mě to. Je to vždy výzva - zhmotnit, realizovat. Uvést v tento svět něco, co původně přichází odjinud - říkám tomu- z Všehomíra:) Je zábavné pozorovat jaké cestičky si nachází, jak se omezuje, smršťuje, aby se natěsnal do naší reality, aby v ní byl srozumitelný, přenesl, co přenést chce, a aby se zcela neztratil v mých omezených lidských dovednostech...:)

Razím heslo, že za člověka nejlépe hovoří činy!:)

Nejčastěji mě zastihnete někde mezi LIDMI:) - DĚTMI i dospěláky:) nebo někde v PŘÍRODĚ.

V pracovní dny v Lesní školce Větvička a v mé srdeční záležitosti a životním projektu: škole Inspíria v Záluží /www.skolainspiria.cz/ - škola se zaměřením na Přírodu, pohyb a komunikaci...

 Těší a obohacují mě zkušenosti zejména z posledních let z tvorby a působení v ZŠ Inspíria, dříve jsem spoluprovázela děti v Lesní školce Berounce v Druztové lesniskolkaberounka.cz, nyní v lesní školce Větvička Lesní MŠ Větvička – Stránky lesní mateřské školy Větvička (skolkavetvicka.cz). Také jsem se moc ráda "patlala" v hlíně při vedení keramiky v Koventince www.koventinka.cz/, lektorovala v Informačně vzdělávacím středisku Plzeňského kraje - v Plzni, kde se konají workshopy pro žáky, individuální poradenství, kurzy a semináře pro pedagogy i veřejnost..www.infokariera.cz/. Vytvářela jsem počítačovou grafiku (loga, plakáty, letáky...) - nyní jen pro potřeby školy, malovala na plátno, papír i zeď... Pořádala jsem jednorázové akce: před Vánoci Darovánky, AcroYogu s Michi, Letní pobyt pro děti u nás v Zeleném kruhu, zpěvohraní, seberozvojové workshopy, atd.... Dlouhou dobu jsem působila v Plzeňském Prazdroji, kde jsem "u Zdroje" potkala spoustu zajímavých a skvělých lidí, za které jsem dodnes vděčná. Prostřednictvím přednášek a diskuzí ráda rozšiřuji povědomí a tématu: Děti (my) a média

Můj detailní životopis zde však, prosím, nečekejte. Cokloliv bych začala o sobě sumarizovat, jen bych tím vyzdvihla nějaké momenty života nad ostatní, ale oni jsou důležité všechny! Navíc, bych tím ve Vás vyvolávala představu o mně, kterou bych chtěla, aby to vyvolalo. To není záměrem. Ani není cílem halit se do závoje tajemna. Jsem otevřena Vašim konkrétním dotazům. Takže jakákoliv otázka Vám přijde na mysl, zeptejte se... ráda odopvím.  

... ale věřte, že je úplně jedno, co mám a nemám za školy. Život sám dává lekce každý den. Pár desítek let už na Zemi jsem a tak vše, s čím jsem se zde setkala mě něco naučilo a učí stále.  Třeba role mámy, ženy, partnerky, ... To jsou velké věci!:) Ale učí mě každý okamžik, ať už vědomě nebo nevědomě. Také příroda je jedna velká moudrost, kterou máme všude kolem a může nám být zdrojem poznání, klidu, důvěry... I my jsme přírodou... a to vše máme v sobě. 

Děkuji každé osobě, se kterou jsem se na své cestě setkala, setkávám a setkám. Jste nekonečnou studnicí poznání, inspirace i mými zrcadly... Děkuji... Ať už se potkáváme deno-denně, nebo jsme se jen letmo potkali očima, nebo dotkli... DĚKUJI             Jana Slezáková - jaSja